Officers

As of June 28, 2017

Chairperson of the Board of Directors, Representative Executive Director Tadashi Shimao
President & CEO,
Representative Executive Director
Takeshi Ishiguro
Representative Executive Director,
Executive Vice President
Tsukasa Nishimura
Kazuto Tachibana
Director, Managing Executive OfficerSatoshi Yoshida
Satoshi Tsujimoto
Susumu Shimura
Takeshi Muto
Director Tadashi Imai (Outside director)
Hitoshi Tanemura (Outside director)
Managing Executive Officer Kazuhiko Hirabayashi
Hajime Amano
Yoshiaki Mori
Executive Officer Hirotaka Yoshinaga
Tomoki Hanyuda
Kimihiko Seki
Hiroshi Matsui
Kunihito Kawanishi
Takaaki Taketsuru
Tetsuya Shimizu
Kazuhiro Toshimitsu
Akihito Kajita
Yuji Noguchi
Toshiaki Yamashita
Standing Corporate Auditors Toshinori Koike
Shinichi Nishikawa
Corporate Auditor Kenji Matsuo
Top of Page