Officers

As of June 26, 2019

Chairperson of the Board of Directors, Representative Executive Director Tadashi Shimao
President & CEO,
Representative Executive Director
Takeshi Ishiguro
Representative Executive Director,
Executive Vice President
Tsukasa Nishimura
Kazuto Tachibana
Director, Managing Executive Officer Satoshi Yoshida
Director Shuji Soma (Outside director)
Hitoshi Tanemura (Outside director)
Mutsuko Jinbo (Outside director)
Managing Executive Officer Kazuhiko Hirabayashi
Director Managing Executive Officer Hajime Amano
Managing Executive Officer Yoshiaki Mori
Hirotaka Yoshinaga
Takaaki Taketsuru
Executive Officer Hiroshi Matsui
Tetsuya Shimizu
Kazuhiro Toshimitsu
Director Executive Officer Akihito Kajita
Executive Officer Yuji Noguchi
Toshiaki Yamashita
Tadayuki Kashima
Tatsushi Iwata
Tatsuya Ishihama
Ikuo Sugie
Hisashi Hirose
Standing Corporate Auditors Susumu Shimura
Kiyoshi Mizutani
Corporate Auditor Kenji Matsuo
Top of Page