Officers

As of May 1, 2018

Chairperson of the Board of Directors, Representative Executive Director Tadashi Shimao
President & CEO,
Representative Executive Director
Takeshi Ishiguro
Representative Executive Director,
Executive Vice President
Tsukasa Nishimura
Kazuto Tachibana
Director, Managing Executive Officer Satoshi Yoshida
Director Satoshi Tsujimoto
Director, Managing Executive Officer Susumu Shimura
Takeshi Muto
Director Tadashi Imai (Outside director)
Hitoshi Tanemura (Outside director)
Managing Executive Officer Kazuhiko Hirabayashi
Hajime Amano
Yoshiaki Mori
Hirotaka Yoshinaga
Executive Officer Tomoki Hanyuda
Kimihiko Seki
Hiroshi Matsui
Kunihito Kawanishi
Takaaki Taketsuru
Tetsuya Shimizu
Kazuhiro Toshimitsu
Akihito Kajita
Yuji Noguchi
Toshiaki Yamashita
Tadayuki Kashima
Tatsushi Iwata
Standing Corporate Auditors Toshinori Koike
Shinichi Nishikawa
Corporate Auditor Kenji Matsuo
Top of Page